KLASZTORY ŚW. ANTONIEGO I ŚW. PAWŁA 55 USD

Codziennie
  • 221.jpg1
  • 223.jpg1
  • 222.jpg1

Codziennie

Egipt to miejsce powstania najstarszych na świecie klasztorów wczesnego chrześcijaństwa. Są to malowniczo położone – w dolinach pomiędzy górami Pustyni Arabskiej ( ok. 280 km od Hurghady ) – maleńkie miasteczka o piaskowym kolorze. Wyjeżdżamy wczesnym rankiem (ok. 3.00), śniadanie w formie suchego prowiantu trzeba zamawiać w recepcji. Klasztor św. Antoniego założony w IV w. n.e. położony jest u podnóża góry, w której zachowała się grota, gdzie mieszkał Święty (do groty prowadzi ponad 1200 schodków). Oglądamy najbogatszy zachowany w Egipcie zbiór koptyjskich malowideł ściennych. Najstarszy zachowany maleńki kościół św. Antoniego (z jego grobem), gdzie pod poszczególnymi warstwami odnajdziemy aż osiem warstw fresków datowanych VII w. n.e. Zwiedzamy również salę, w której mnisi spożywali posiłki od czasów średniowiecza, wieżę obronną oraz windę, za pomocą której transportowano żywność nie otwierając bram klasztoru. Klasztor św. Pawła pustelnika – na terenie monastyru znajdują się cztery kościoły. Najstarszy to kościół św. Pawła, zachowały się w nim malowidła ścienne z XIII i XIV w. obrazujące bogatą średniowieczną symbolikę sztuki koptyjskiej. Zobaczymy XIV-wieczne żarna, tłocznie oliwy oraz naturalne źródło wodne, które wykorzystywał już św. Paweł. Klasztory te do dziś są centrum intelektualnym i duchowym egipskiego chrześcijaństwa. Powrót do hotelu.