Plw. Synaj

line Plw. Synaj

logo (1)

OBSŁUGA W JĘZYKU POLSKIM

DZIECI DO 6 LAT NA WIĘKSZOŚĆ WYCIECZEK JADĄ GRATIS, DZIECI 6-12 LAT ZA WIĘKSZOŚĆ WYCIECZEK PŁACĄ POŁOWĘ CENY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O WYCIECZKACH FAKULTATYWNYCH UDZIELA PRZEWODNIK NA MIEJSCU W EGIPCIE

KLASZTOR ŚW. KATARZYNY

Najmniejsza na świecie diecezja jest zarazem najstarszym na świecie nieprzerwanie czynnym klasztorem chrześcijańskim.Tutaj również znajduje się przebogata kolekcja ikon i cennych manuskryptów. Pierwsze wzmianki o klasztorze pochodzą z kronik patriarchy aleksandryjskiego Eutychiosa z IX w. Wspomniane kroniki opowiadają, jak Helena, matka cesarza Konstantyna, wstrząśnięta świętością tego miejsca, nakazała w 337 r. Zbudowanie niewielkiej kaplicy na zboczu. Gdzie Mojżeszowi ukazał się Krzak Gorejący. Kaplicę poświecono Marii pannie.
W VI w. liczne napady i grabieże skłoniły cesarza Justyniana do wybudowania ( w 530 r. ) otoczonej wysokimi murami bazyliki i osadzenia tu dwustu strażników. Aktualnie żyje tu 22 mnichów, w większości przybyłych z góry Atos w Grecji.
Granitowe mury, wysokie na 10-15 m, a grube na 2-3 m, praktycznie nie zmieniły się od czasu, gdy w VI w. zaprojektował je Stephanos Ailisios. Granitową bazylikę św. Katarzyny wzniósł w latach 542-551 Justynian. Z tego czasu zachowały się mury i filary oraz cedrowe drzwi między przedsionkiem a nawą. W głębi bogato rzeźbiony i pozłacany ikonostas. Za nim znajduje się kaplica Gorejącego Krzewu, którą można oglądać tylko za specjalnym zezwoleniem. W przedsionku wystawiono część z ogromnej kolekcji ikon, prezentujących najrozmaitsze bizantyjskie style i techniki. Kościelny dzwon codziennie przed świtem budzi mnichów 33 uderzeniami.
Na resztę zabudowań, często zamkniętych dla osób świeckich, składa się m.in. meczet z XI w. ( dobudowany, by zadowolić muzułmańskich władców ), biblioteka z 3000 rękopisów i 5000 ksiąg ( ustępująca bogactwem tylko Bibliotece Watykańskiej ), oraz refektarz z gotyckimi łukami i bizantyjskimi malowidłami na ścianach.